Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Stalowa Sowa
Wizyta księdza biskupa
Jubileusz 30-lecia szkoły
rozpoczęcie roku
Zerówka

Historia

 Szkoła dawniej

IMG_1316_1

Historia naszej szkoły rozpoczęła się w roku 1986. Wtedy to właśnie zapadła decyzja o powstaniu w Stalowej Woli nowej placówki edukacyjnej.  Miała się ona mieścić na osiedlu Młodynie i nosić numer „11”.  Już 1-go września 1987 r. oddano do użytku dwa pierwsze segmenty szkoły: dydaktyczny (czyli sale lekcyjne) i administracyjno-gospodarczy, w którym mieściła się stołówka, biblioteka, świetlica oraz pomieszczenia biurowe. 

Naukę, pod opieką 28 nauczycieli, rozpoczęło wówczas 905 uczniów w 25 oddziałach klasowych. Funkcję dyrektora powierzono pani mgr Teresie Skrzypak. Szkoła rozpoczęła swoją działalność, ale jednocześnie z pracą dydaktyczno-wychowawczą, trwała jej rozbudowa. Ostatni segment budynku oddano do użytku w styczniu 1989 r. Liczba uczniów i oddziałów wzrastała każdego roku i tak w roku szkolnym 1989/90 w szkole było już 49 klas. 

 Od roku szkolnego 1991/92 dyrektorem szkoły został pan mgr Janusz Zarzeczny. Ważnym wydarzeniem w historii naszej placówki stała się data -  25 maja 1996 r.  Nadano wtedy szkole imię Szarych Szeregów. Sztandar został ufundowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Matką chrzestną sztandaru była pani Danuta Czerwińska – Kubikowska, a ojcem chrzestnym - pan Kazimierz Gajda. Od tego wydarzenia, byli żołnierze ze SZŻAK, byli stałymi gośćmi w naszej szkole. 

1 września 1998 r. decyzją władz miasta postało w murach szkoły Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, a Publiczna Szkoła Podstawowa weszła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Od roku szkolnego 1999/2000 w wyniku reformy oświatowej w skład w/w zespołu weszło również Gimnazjum nr 4. 

Od 1 września 2000 r. do 31.08.2017 r. funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 pełniła pani mgr Czesława Krystkowiak. 

Dnia 2 czerwca 2006 r., w 10 rocznicę nadania imienia szkole, odbyła się uroczystość odsłonięcia na szkolnym korytarzu tablicy pamiątkowej. W trakcie uroczystości pani dyrektor -  Czesława Krystkowiak oraz pani katechetka - Maria Miklus-Michalska zostały uhonorowane medalem za czynne krzewienie wśród społeczności polskiej pamięci i szacunku dla "Naszej Patriotycznej Walki o Niepodległość Ojczyzny". W imieniu ŚZŻAK okręg Warszawa medale obu paniom wręczyli kapitan Melchior Batorski " Zemsta", kapitan Jan Jasina "Orzełek" oraz porucznik Czesław Lesiak "Gruszka". 

Decyzją Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych szkole została przyznana odznaka okolicznościowa o nazwie Medal "Pro Memoria". Nadaje się ją  za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 11 czerwca 2007 r. Medalem "Pro Memoria" została również odznaczona pani Elżbieta Goch -  nauczycielka historii, a medalem "Pro Patria" - dyrektor szkoły: Czesława Krystkowiak. 

Dnia 17 września 2010 r. w szkole miało miejsce ważne wydarzenie. Tego dnia posadzono Dęby Pamięci, drzewa poświęcone zamordowanym na wschodzie bohaterom naszego regionu: Bronisławowi Jakubowskiemu, Piotrowi Chwiejowi i Bronisławowi Rusieckiemu. 

Dnia 26 października 2012 roku w szkole obchodzono jubileusz XXV-lecia. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Klasztorze Braci Mniejszych w Rozwadowie. Następnie w Społecznym Domu Kultury odbyła się uroczystość jubileuszowa i prezentacja szkoły. W budynku szkoły można było zobaczyć wystawę obrazującą 25 lat życia naszej placówki oraz ręcznie przepisywaną przez uczniów listę absolwentów. 

Prawdziwą historią szkoły są jednak nauczyciele uczący w niej od pierwszego dnia istnienia „jedenastki” aż do dzisiaj. Są nimi panie: Jadwiga Biela, Anna Baniuch, Jolanta Dołęga, Małgorzata Łach oraz intendentka - pani Barbara Czajka.  

Szkoła dziś

IMG_0594

W bieżącym roku szkolnym 2018/19 w naszej szkole uczy się w 34 oddziałach szkolnych i oddziale przedszkolnym 780 uczniów (w tym 25 w oddziale przedszkolnym). Od 01.09.2017 r. dyrektorem szkoły jest pani mgr Joanna Niwierska. Kadrę stanowi 76 wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi nauczyciele są nagradzani nagrodami kuratora, prezydenta miasta i dyrektora szkoły. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została Anna Adamska, Elżbieta Goch, Lucyna Goc, Lidia Gołębiowska, Ewa Konieczny, Maria Kozik, Jolanta Kuryło, Czesława Krystkowiak, Maria Linek, Małgorzata Łach, Halina Madej, Maria Miklus-Michalska, Katarzyna Pisera, Katarzyna Sądej i Renata Tutka. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Katarzyna Pisera. 

Placówka posiada 20 pomieszczeń dydaktycznych, 2 sale gimnastyczne oraz boisko wielofunkcyjne "Orlik". W szkole jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna, świetlica, nowo wyremontowana stołówka, gabinet pomocy przedmedycznej i gabinet stomatologiczny.  

Od początku istnienia szkoły jej uczniowie osiągają wysoki poziom kształcenia, czego dowodem jest liczne uczestnictwo oraz bardzo dobre wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorium, konkursach artystycznych, technicznych i literackich. Uczniowie szkoły są laureatami wojewódzkiego przeglądu zespołów szkolnych „Gęsie pióro”, ogólnopolskich konkursów chórów szkolnych, „Kangura matematycznego”, „Festiwalu piosenki dziecięcej”, „Konkursu mitologicznego”, „Matematycznej sztafety”, międzyszkolnego konkursu ortograficznego „O Pióro prezydenta”, konkursów matematycznych i ortograficznych. W swojej 30-letniej historii szkoła doczekała się 121 laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. W ostatnim pięcioleciu tytuł laureata uzyskało 13 uczniów, a tytuł finalisty 34 uczniów. Stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola otrzymało 38 uczniów. 

Szkoła pozwala rozwijać zdolności dzieci, ich zainteresowania i talenty dzięki prowadzonym zajęciom pozalekcyjnym. Są to między innymi: kółko teatralne, plastyczne, informatyczne, matematyczne, chór szkolny, SKS-y. 

W placówce wdrażane są autorskie i innowacyjne programy nauczania z muzyki, historii, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Od 1997 roku działają w szkole klasy chóralne oparte na programie autorskim Stanisława Steczkowskiego, a aktualnie na innowacyjnym programie pani Katarzyny Pisery. W związku z klasami chóralnymi szkoła szczyci się świetnie działającymi chórami szkolnymi; Małym Cantusem, do którego uczęszczają uczniowie klas I-III oraz chórem dziewczęcym Puellarum Cantus. Za swą wyjątkową działalność artystyczną chóry były wielokrotnie nagradzane podczas konkursów i festiwali na terenie miasta, regionu i kraju oraz osiągały sukcesy w przeglądach międzynarodowych. 

Wszyscy uczniowie, poczynając od klas I, mają możliwość nauki języka angielskiego, mogą też korzystać z wyjazdów na basen i nauki pływania.  Za rozwijanie zdolności swoich podopiecznych szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą” nadany przez Prezydenta RP, certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów“ oraz tytuł „Szkoła Przyjazna utalentowanym uczniom“. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów cieszy się dużą popularnością w Stalowej Woli. Dzięki dobrej atmosferze, wysokim wynikom w nauce, programowi wychowawczemu o przyjęcie do szkoły swoich dzieci ubiega się znacznie więcej rodziców niż szkoła może przyjąć.  

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

195

dni

7

godzin

42

minut

12

sekund

Najnowsze galerie