Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Ogłoszenia

Fonoholizm – Rodzicu zwróć uwagę!

Nauczyciele, pracownicy oświaty zauważają niepokojące zjawisko. Wielu osobom, zwłaszcza dzieciom i nastolatkom brakuje racjonalizmu w operowaniu smartfonem na co dzień. 

Są z nim nierozłączni, a w sytuacji, kiedy nie mogą korzystać z komórki, czują się rozdrażnieni, często nie mogą znaleźć miejsca dla siebie, a ich myśli krążą wokół powiadomień z portali społecznościowych. Są to pierwsze oznaki możliwego uzależnienia od telefonu komórkowego, które wydaje się chorobą cywilizacyjną XXI wieku.

Uzależnienie od telefonu komórkowego czyli fonoholizm, występuje kiedy więź, jaka łączy użytkownika z urządzeniem, znacznie wykracza poza zwyczajne zainteresowanie. Fonoholizm jest przykładem uzależnienia behawioralnego. Problemem jest czas, który osoba zafascynowana telefonem poświęca każdego dnia na korzystanie z niego. Dzieje się to kosztem wycofania się z realnych relacji rówieśniczych na rzecz wirtualnych, przejawia zaniedbywaniem codziennych obowiązków w szkole, podstawowych potrzeb.  

Fonoholizm rozwija się stopniowo, dlatego warto obserwować swoje dorastające dziecko, aby bardzo wcześnie zwrócić uwagę na charakterystyczne objawy wskazujące na możliwość uzależnienia się od telefonu.

Charakterystyczne objawy uzależnienia od telefonu:

·         nierozstawanie się z nim nawet na chwilę oraz rozdrażnienie i zły humor, gdy osoba jest zmuszona spędzić czas bez korzystania z telefonu

·         telefon staje się pośrednikiem i narzędziem w codziennych kontaktach z innymi osobami, media społecznościowe zastępują realny kontakt twarzą w twarz

·         odczuwanie wewnętrznego przymusu nieustannego kontaktowania się z kimś za pomocą telefonu, bardzo częste pisanie wiadomości – nawet tych nieistotnych, błahych – na komunikatorach internetowych

·         dyskomfort, kiedy nagle telefon rozładuje się i nie ma w pobliżu ładowarki – pojawia się wówczas zły nastrój, niepokój, a nawet mogą zdarzyć się ataki paniki; wiele uzależnionych osób zabezpiecza się przed tym, nosząc zawsze przy sobie ładowarkę lub powerbank, dzięki czemu smartfon w każdej sytuacji posiada odpowiedni poziom naładowanej baterii

·         nerwowe nasłuchiwanie, czy ktoś zadzwoni, wiąże się to często ze słyszeniem fantomowych dźwięków lub wibracji (osobie wydaje się, że słyszy dzwonek swojego telefonu lub odczuwa wibracje, tymczasem nic takiego nie ma miejsca)

·         odczuwanie obawy przed przegapieniem czegoś (newsa, powiadomienia z Facebooka)

·         obawa przed samotnością

·         unikanie kontaktów z innymi w cztery oczy – w zamian wybieranie połączeń telefonicznych, pisanie SMS-ów, uczestnictwo w czatach

·         negatywne konsekwencje związane z narażeniem na doświadczanie cyberprzemocy

 

Nadmierne koncentrowanie się na tym, co jest w telefonie, niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji w postaci:

·         zaburzeń snu (wpływ na to ma między innymi fakt, że smartfon emituje niebieskie światło, które zaburza wydzielanie melatoniny niezbędnej do snu)

·         zaburzeń odżywiania

·         zaburzeń zachowania – większa podatność na doświadczanie złości, agresji

·         labilności emocjonalnej - gwałtowne wahania nastroju, zależne od tego, czy smartfon znajduje się akurat w zasięgu osoby uzależnionej, czy też nie

·         popadania w długi

·         zapominania o higienie osobistej – codzienne życie po prostu przestaje być istotne

·         konfliktów z bliskimi osobami, które krytykują osobę uzależnioną za nieustanne korzystanie z komórki

·         problemów ze wzrokiem

·         bólów mięśni – szczególnie pleców i karku, a także utrwalanie się nieprawidłowej postawy ciała

·         stanów lękowych

·         depresji

 

Co może rodzic?

Wpływać na stopniowe ograniczanie czasu i zakresu korzystania z telefonu. Należy wspólnie
z dzieckiem poszukać przyczyn sięgania po smartfona i tego co osoba uzyskuje w ten sposób – czy chodzi tu ciekawość poznawczą, nudę, poszukiwanie nowych bodźców, czy może jest to sposób na samotność. Uzależnienie od korzystania z telefonu komórkowego może być związane także z niską samooceną dziecka. W mediach społecznościowych można przecież pokazać się z zupełnie innej strony, przyjąć maskę idealnej osoby, której wszystko się udaje
i która nie ma żadnych problemów. Rodzic musi czuwać i przypominać, że świat wirtualny nie jest tym prawdziwym. Należy starać się   zrównoważyć czas spędzany przez dziecko
w sieci i poza nią, ustalić zasady i etapy ograniczania korzystania z internetu. Warto  wraz
z dzieckiem omówić stopniowe ograniczenie czasu spędzanego  przed ekranem smartfona, komputera. Warto nagradzać sukcesy w ograniczaniu czasu spędzanego w internecie. Odłączenie  internetu jest konieczne, gdy dziecko korzysta  z niego w sposób, który zagraża jego zdrowiu lub życiu (powoduje  np. zaniedbywanie podstawowych potrzeb fizjologicznych, uniemożliwia funkcjonowanie w codziennym życiu).

Ważne jest aby wyjaśnić dziecku przyczyny tych ograniczeń. Rozmowy o tym, co się dzieje
i dlaczego są niezwykle istotne.  Dziecko będzie się czuło bezpieczniej, gdy pozna nasze intencje. W przypadku uzależnienia od telefonu konieczne jest wsparcie, leczenie, które nie zamaskuje problemu, a znajdzie jego przyczynę i pomoże w lepszym funkcjonowaniu.

Przypominamy: ze zjawiskiem fonoholizmu łączy się narażenie na cyberprzemoc.

Rodzic powinien przestrzec dziecko przed możliwością stania się ofiarą cyberprzemocy. Warto przypomnieć nastolatkom o konieczności zadbania o prywatność swoich danych osobowych,  nadawania swoim profilom w sieci statusu bezpieczny (prywatny). Należy  chronić swoje hasła i loginy, nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów, nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi.

Należy przekazać jak korzystać z Internetu żeby     nie krzywdzić innych, przypomnieć
o traktowaniu  innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.), nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś  skrzywdzić, zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego   udziałem, nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które  mogą komuś sprawić przykrość.

Działania wychowawcze obejmują  wiedzę na temat tego co należy robić będąc świadkiem cyberprzemocy. Konieczne jest przekazanie dziecku, że niereagowanie to przyzwolenie na agresję, przemoc, to opowiadanie się po stronie sprawców przemocy. Przypominamy, że  nie wolno  przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w sieci, zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy, informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga  szkolnego, rodziców.

 Izabela Gierak

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT REALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW W NASZEJ SZKOLE

Zaproszenie na warsztaty

Zakaz używania telefonow komórkowych w szkole

Szanowni Państwo!!!

 

W dniu 4.09.2019 r. odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie z nowo wybraną Radą Rodziców. Wśród poruszanych spraw, bardzo ważną kwestią okazało się nadmierne korzystanie przez uczniów
z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w trakcie pobytu w szkole (przerwy, czas przed i po lekcjach) .

Stanowisko nauczycieli i rodziców w tej sprawie jest jednoznaczne i wynika z niego,iż należy w sposób konsekwentny egzekwować przestrzeganie szkolnych przepisów w tej kwestii.

Przypominamy odnośne zapisy prawne:

KODEKS UCZNIA „JEDENASTKI”-  cz. IV, pkt. 5

„Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po ich zakończeniu,
 za zgodą nauczyciela.

Telefon służy do kontaktów z rodzicami/ opiekunami prawnymi.”

 

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

§ 54

1.Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po ich zakończeniu, za zgodą nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 4.

2.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież urządzeń elektronicznych przyniesionych przez ucznia, poza urządzeniami zdeponowanymi  u  dyrektora szkoły.

3.Na czas zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne. Sprzęt powinien znajdować się w plecaku szkolnym.

4.W czasie pobytu w szkole uczniowi nie wolno używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych do nagrywania, filmowania i fotografowania.

5.W przypadku, gdy uczeń używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń  elektronicznych niezgodnie ze statutem szkoły, nauczyciel ma obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku.

6.W przypadku, gdy uczeń w rażący sposób narusza postanowienia statutu (narusza dobra osobiste innych osób poprzez fotografowanie, nagrywanie i filmowanie, notorycznie korzysta z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych), nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego,
 a następnie zdeponowania go w obecności ucznia u dyrektora szkoły po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia.

7.Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Zostają oni  zapoznani z sytuacją
 i pouczeni o konsekwencjach (w tym o konsekwencjach prawnych, związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).

8.Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu lub innych urządzeń elektronicznych do szkoły

Ze swej strony prosimy Państwa o  uczulenie swoich dzieci (podopiecznych) na przestrzeganie powyższych zapisów, w celu uniknięcia przykrych konsekwencji.

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasową owocną współpracę i liczymy na jej kontynuację, w trosce
o wychowanie naszych podopiecznych.

Dyrekcja, Nauczyciele,

Rada Rodziców przy PSP 11

Sporządził:

Pedagog szkolny

Aleksandra Serafin

BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Informacje o programie Archipelag Skarbów dla rodziców

Zaproszenie na Archipelag Skarbów

Szanowni Państwo, 

 Nasza szkoła bierze udział w programie ARCHIPELAG SKARBÓW, przeznaczonym dla uczniów klas VIII, który odbędzie się  w dniach 12-13.09.2019 r. w godzinach od 900 - 1240

Program ma na celu wzmocnienie i uzupełnienie pracy wychowawczej rodziców i nauczycieli. Program doskonale wspiera nas dorosłych w kształtowaniu u nastolatków dojrzałych i mądrych postaw oraz uczy ich zdrowego stylu życia. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, z którymi wiążą się obecnie największe zagrożenia dla ich prawidłowego rozwoju na etapie dojrzewania.

Program ARCHIPELAG SKARBÓW posiada potwierdzone naukowo efekty pozytywnego oddziaływania na młodzież. Jednak skuteczność programu zależy nie tylko od prowadzących go trenerów, lecz także od dobrej współpracy rodziców, wychowawców i dyrekcji szkoły.

Bardzo nam zależy, abyśmy wspólnie zaangażowali się w ten projekt, dlatego prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na udział Państwa dziecka w zajęciach oraz zapraszamy na spotkanie z trenerami programu.

Państwa obecność na spotkaniu jest niezbędna, aby efekty profilaktyczne całego projektu były jak największe. Wasz autorytet, relacje i znajomość własnych dzieci mają w tym wszystkim kluczowe znaczenie.

 

 Spotkanie z trenerami programu ARCHIPELAG SKARBÓW odbyło się w szkole  w dniu:  04.09.2019r. /środa/ o godz. 17.30.

Tematyka spotkania:

·         Jak rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem na tematy trudne.

·         Nieznane prawdy o nastolatkach – najciekawsze wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej nad współczesną młodzieżą.

·         Informacje o programie Archipelag Skarbów, które przydadzą się w rodzinnych rozmowach nad mądrymi wyborami życiowymi. 

 

Koordynator projektu pedagog                                Dyrekcja i kadra pedagogiczna szkoły

 Aleksandra Serafin

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz informacje nt. szkodliwości działania pola elektromagnetycznego

Jesień z profilaktyką - warsztaty dla mieszkańców gminy Stalowa Wola

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

125

dni

23

godzin

57

minut

24

sekund

Najnowsze galerie