Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Stalowa Sowa
Wizyta księdza biskupa
Jubileusz 30-lecia szkoły
rozpoczęcie roku
Zerówka

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT REALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW W NASZEJ SZKOLE

Zaproszenie na warsztaty

Zakaz używania telefonow komórkowych w szkole

Szanowni Państwo!!!

 

W dniu 4.09.2019 r. odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie z nowo wybraną Radą Rodziców. Wśród poruszanych spraw, bardzo ważną kwestią okazało się nadmierne korzystanie przez uczniów
z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w trakcie pobytu w szkole (przerwy, czas przed i po lekcjach) .

Stanowisko nauczycieli i rodziców w tej sprawie jest jednoznaczne i wynika z niego,iż należy w sposób konsekwentny egzekwować przestrzeganie szkolnych przepisów w tej kwestii.

Przypominamy odnośne zapisy prawne:

KODEKS UCZNIA „JEDENASTKI”-  cz. IV, pkt. 5

„Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po ich zakończeniu,
 za zgodą nauczyciela.

Telefon służy do kontaktów z rodzicami/ opiekunami prawnymi.”

 

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

§ 54

1.Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po ich zakończeniu, za zgodą nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 4.

2.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież urządzeń elektronicznych przyniesionych przez ucznia, poza urządzeniami zdeponowanymi  u  dyrektora szkoły.

3.Na czas zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne. Sprzęt powinien znajdować się w plecaku szkolnym.

4.W czasie pobytu w szkole uczniowi nie wolno używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych do nagrywania, filmowania i fotografowania.

5.W przypadku, gdy uczeń używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń  elektronicznych niezgodnie ze statutem szkoły, nauczyciel ma obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku.

6.W przypadku, gdy uczeń w rażący sposób narusza postanowienia statutu (narusza dobra osobiste innych osób poprzez fotografowanie, nagrywanie i filmowanie, notorycznie korzysta z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych), nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego,
 a następnie zdeponowania go w obecności ucznia u dyrektora szkoły po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia.

7.Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Zostają oni  zapoznani z sytuacją
 i pouczeni o konsekwencjach (w tym o konsekwencjach prawnych, związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).

8.Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu lub innych urządzeń elektronicznych do szkoły

Ze swej strony prosimy Państwa o  uczulenie swoich dzieci (podopiecznych) na przestrzeganie powyższych zapisów, w celu uniknięcia przykrych konsekwencji.

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasową owocną współpracę i liczymy na jej kontynuację, w trosce
o wychowanie naszych podopiecznych.

Dyrekcja, Nauczyciele,

Rada Rodziców przy PSP 11

Sporządził:

Pedagog szkolny

Aleksandra Serafin

BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Informacje o programie Archipelag Skarbów dla rodziców

Zaproszenie na Archipelag Skarbów

Szanowni Państwo, 

 Nasza szkoła bierze udział w programie ARCHIPELAG SKARBÓW, przeznaczonym dla uczniów klas VIII, który odbędzie się  w dniach 12-13.09.2019 r. w godzinach od 900 - 1240

Program ma na celu wzmocnienie i uzupełnienie pracy wychowawczej rodziców i nauczycieli. Program doskonale wspiera nas dorosłych w kształtowaniu u nastolatków dojrzałych i mądrych postaw oraz uczy ich zdrowego stylu życia. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, z którymi wiążą się obecnie największe zagrożenia dla ich prawidłowego rozwoju na etapie dojrzewania.

Program ARCHIPELAG SKARBÓW posiada potwierdzone naukowo efekty pozytywnego oddziaływania na młodzież. Jednak skuteczność programu zależy nie tylko od prowadzących go trenerów, lecz także od dobrej współpracy rodziców, wychowawców i dyrekcji szkoły.

Bardzo nam zależy, abyśmy wspólnie zaangażowali się w ten projekt, dlatego prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na udział Państwa dziecka w zajęciach oraz zapraszamy na spotkanie z trenerami programu.

Państwa obecność na spotkaniu jest niezbędna, aby efekty profilaktyczne całego projektu były jak największe. Wasz autorytet, relacje i znajomość własnych dzieci mają w tym wszystkim kluczowe znaczenie.

 

 Spotkanie z trenerami programu ARCHIPELAG SKARBÓW odbyło się w szkole  w dniu:  04.09.2019r. /środa/ o godz. 17.30.

Tematyka spotkania:

·         Jak rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem na tematy trudne.

·         Nieznane prawdy o nastolatkach – najciekawsze wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej nad współczesną młodzieżą.

·         Informacje o programie Archipelag Skarbów, które przydadzą się w rodzinnych rozmowach nad mądrymi wyborami życiowymi. 

 

Koordynator projektu pedagog                                Dyrekcja i kadra pedagogiczna szkoły

 Aleksandra Serafin

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz informacje nt. szkodliwości działania pola elektromagnetycznego

Jesień z profilaktyką - warsztaty dla mieszkańców gminy Stalowa Wola

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

224

dni

1

godzin

4

minut

27

sekund

Najnowsze galerie