Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Geografia

Zabytki Europy Południowej

Zmiana terminu konkursu geograficznego

Z powodu trwania koronawirusa konkurs geograficzny pt. Polska w Europie, zaplanowany na 7 maja br. odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Rozważam również przeprowadzenie go drogą elektroniczną. Proszę śledzić informacje zamieszczane na tej stronie.

Lucyna Goc- nauczyciel geografii 

 

Zadanie konkursowe - największe zabytki Europy

W jakich krajach znajdują się poniżej wypisane obiekty:

Wieża Eiffla, zamek w Trokach, Meteory, Brama Brandenburska, Tower Bridge, Koloseum, Big Ben, Hradczany, Luwr, Pałac Buckingham, katedra Notre Dame,  Olimp, Zamek Neuschwanstein,  jaskinia Postojna, Zamek Spiski, Ostra Brama, zespół zamkowy w Mirze, Chocim, Kreml, Akropol, Partenon, Most Karola, Katedra Roskilde, Pałac Schonbrunn, Pałac wersalski, Stonehenge, Muzeum Prado, The Tower, Sagrada Familia, Delfy, Wioska Popeya

Odpowiedzi do zadań w klasie 6 - Sprawdź, czy potrafisz - środowisko przyrodnicze i ludność Europy. Również zadania do konkursu.

Zadanie 3 - obliczanie wysokości Słońca nad horyzontem

1. Podaj wysokość górowania Słońca w Warszawie (52°N, 21°E) w dniu równonocy wiosennej

 Rozwiązanie:

21 III – wzór na obliczanie wysokości Słońca:   h= 90° - szerokość geograficzna

  h= 90° - 52° 

  h = 38°

Odp. W dniu równonocy wiosennej Słońce góruje w Warszawie na wysokości 38°. 

2. Podaj wysokość górowania Słońca w Rzeszowie (50°N, 22°E) w dniu przesilenia zimowego

Rozwiązanie:

22 XII – wzór na obliczanie wysokości Słońca:   h= 90° - szerokość geograficzna – 23°27’

  h= 90° - 50° - 23°27’

  h = 16°33’

Odp. W dniu przesilenia zimowego Słońce góruje w Rzeszowie na wysokości 16°33’. 

Zadanie 3. Podaj wysokość górowania Słońca w Madrycie (40°N, 4°W)  w dniu przesilenia letniego. 

 Rozwiązanie:

22 VI – wzór na obliczanie wysokości Słońca:   h= 90° - szerokość geograficzna + 23°27’

  h= 90° - 40° + 23°27’

  h = 73°27’

Odp. W dniu przesilenia letniego Słońce góruje w Madrycie na wysokości 73°27’. 

Rozpoznaj państwo europejskie po krótkiej charakterystyce.

1. Kraj alpejski. Słynie z przemysłu precyzyjnego (zegarki), serów i czekoladowy. Jego mieszkańcy posługują się 4 językami urzędowymi.

2. Jest drugim pod względem powierzchni państwem w Europie. Powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jeden z sąsiadów Polski, który do dzisiaj odczuwa skutki wybuchu elektrowni atomowej.

3. Jest najmłodszym państwem w Europie. Powstały z rozpadu dawnej Jugosławii.

4. Współrzędne geograficzne stolicy tego kraju, leżącego zarówno w Europie, jak i w Azji, wynoszą 56°N, 38°E.

5. Jest największym państwem na Półwyspie Skandynawskim. Porasta go w większości tajga. W tym kraju przyznaje się Nagrodę Nobla wręcza król. Głową państwa jest król.

6. Kraj wyspiarski o najbardziej morskim klimacie w Europie. Przebiega przez niego południk 0°. Ojczyzna W. Szekspira. Symbolem jest Big Ben i czerwony piętrowy autobus.

7. Ma najmniejszą powierzchnię spośród państw europejskich i jest enklawą.

8. Największy pod względem powierzchni kraj UE. Słynie z wykwintnych win, serów, mody i kosmetyków.

9. Położony w Europie Południowej kraj żeglarzy i odkrywców. Na jego obszarze znajduje się najdalej wysunięty na zachód przylądek Europy.

10. Jest największym powierzchniowo państwem w Europie, położonym na dwóch kontynentach.

11. To państwo leży na zachód od Polski. Powstało z połączenia dwóch państw w drugiej połowie XX w.

12. Leży zarówno w Europie, jak i w Azji, a współrzędne geograficzne stolicy tego kraju wynoszą 40°N, 33°E.

13. Jest państwem wyspiarskim, jednym z najmniejszych w Europie, leżącym na zachodniej półkuli. Obchodzi się w nim Święto Patryka. Symbolem jest zielona koniczynka.

14. Ten kraj leży na półwyspie Jutlandzkim oraz na wyspach oddzielających Morze Bałtyckie od Morza Północnego.

15. Kraj wiatraków i tulipanów, wysoko rozwiniętej hodowli, zwłaszcza bydła mlecznego., znaczna jego część leży w depresji.

16. Kraj fiordów i lodowców. Ma najdłuższą linię brzegową w Europie. Tu znajduje się najdalej na północ wysunięty punk Europy.

17. Ojczyzna Św. Mikołaja, najbardziej lesisty kraj Europy. W południowej jego części znajduje się największe skupisko jezior – 55 tys.

18. Znaczna część kraju leży w Alpach a stolica nad „pięknym modrym Dunajem”

19. Państwo położone na Półwyspie Apenińskim. Znajduje się tu wiele zabytków starożytności. Na jego terytorium leży najmniejsze państwo Europy.

20. Kaj Europy Południowej z gorącym klimatem podzwrotnikowym i makią. Ojczyzna starożytnych filozofów i siedziba bogów na Olimpie.

21. Kraj Europy Południowej położone nad Adriatykiem z charakterystycznym wybrzeżem dalmatyńskim.

22. Państwo położone na półwyspie. Największy producent oliwek na świecie. Głową państwa jest król.

23. Państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu. Największym bogactwem naturalnym tego kraju jest bursztyn.

24. Kraj „ognia i lodu”, na terenie którego znajdują się czynne wulkany i największe lądolody. Charakterystycznym elementem krajobrazu są wodospady i gejzery.

25. W tym kraju mówi się na egészségére [egesszegedre], czyli na zdrowie!. Walutą jest forint. Największe jezioro tego kraju mieszkańcy nazywają morzem. Ojczyzna gulaszu, w której uprawianych jest ponad 1000 rodzajów papryki.

26. Jego mieszkańcy uważają się za wynalazców frytek, które zazwyczaj jedzą z majonezem. Jest ojczyzną Smerfów. Obowiązują tu 3 języki urzędowe. W stolicy tego kraju znajduje się siedziba króla, UE (Parlamentu Europejskiego) i NATO.

27. Państwo położone w południowo-wschodniej części Europy. Na jego terytorium znajduje się delta Dunaju i Transylwania, która słynie zamków i  hrabiego Drakuli.

28. Kraj sąsiadujący z Polską, położony nad Bałtykiem. Bocian został ogłoszony narodowym ptakiem tego państwa. Adam Mickiewicz nazwał go w Inwokacji – Ojczyzną.

Zadanie z obliczania wysokości Słońca i długości geograficznej

Zadanie 1. Oblicz która godzina czasu słonecznego jest w Nowym Jorku (78°W), jeżeli  w Tokio (139°E) jest 200w dniu 15.VIII

1) rysuję schemat i wypisuje dane

  rys._czas

2)      obliczam różnicę długości geograficznej

Miejscowości znajdują się na różnych półkulach, więc różnica długości geograficznej jest sumą tych długości (od 139° do 0° i od 0° do 78°)

 139° + 78° = 217°

3)      zamieniam tę różnicę długości geograficznej na różnicę czasu

Jeżeli 1° - 4 min

  217°  x 4 min = 868 min = 14 h i 28 min

Ziemia obróci się o 217° w czasie 14h i 28 min 

4)      obliczam godzinę i podaję datę

Patrząc na schemat widzimy, że NY znajduje się na zachód od Tokio, dlatego od godziny podanej w treści zadania odejmujemy różnicę czasu, (bo Ziemia obraca się z zachodu na wschód)

200  - 14h28 min = 1132 poprzedniego dnia, czyli 14 VIII

Odp. Gdy w Tokio jest godzina 200 czasu słonecznego w dniu 15.VIII   w NY jest 1132 w dniu 14.VIII 

 

Zadanie 2. Oblicz długość geograficzną miejscowości wiedząc, że Słońce góruje w niej 8h i 16 minut później niż w Warszawie (21°E)

Górowanie następuje o godzinie 1200. Przyjmujemy to za punkt wyjścia. Jeżeli w naszej miejscowości górowanie następuje później niż w Warszawie to znaczy że znajduje się ona na zachód od naszej stolicy (bo Ziemia obraca się  z zachodu na wschód – na wschodzie jest później niż na zachodzie). W treści zadania mamy również podaną różnicę czasu (8h i 16 min)

1) zamieniamy różnicę czasu na różnicę długości geograficznej

15° - 1h

15°x8h = 120°

1° - 4 min

16 min : 4 min = 4°

Różnica długości wynosi: 120° + 4° = 124°

2) obliczamy zadanie i podajemy wynik

Nasza miejscowość leży na zachód od 21°E więc od wartości tego południka musimy odjąć 124°. Pamiętajmy, że mijamy południk 0°!

 rys2.czas

Odp. Długość geograficzna miejsca obserwacji wynosi 103°W 

Zadania opracowała: A. Kodyniak 

Zadanie z obliczania rozciągłości geograficznej

Obliczanie rozciągłości równoleżnikowej

Rozciągłość równoleżnikowa jest to różnica długości geograficznej skrajnych punktów jakiegoś terytorium (Flis, 1999).

Oznacza to, że aby ją obliczyć musimy odczytać z mapy:

a) długość  geograficzną punktu wysuniętego najdalej na zachód;

b) długość geograficzną punktu wysuniętego najdalej na wschód.

A następnie obliczyć różnicę długości geograficznej tych punktów. 

rozr

Punkt A = 161°E

Punkt B = 164°25’E

Obliczamy różnicę długości geograficznej (od większej wartości odejmujemy mniejszą):

164°25’E - 161°E = 3°25’ 

Opracowała: A. Kodyniak  

Obliczanie rozciągłości południkowej

Rozciągłość południkowa jest to różnica szerokości geograficznej skrajnych punktów jakiegoś terytorium. (Flis, 1999).

 Oznacza to, że aby ją obliczyć musimy odczytać z mapy:

a) szerokość geograficzną punktu wysuniętego najdalej na północ;

b) szerokość geograficzną punktu wysuniętego najdalej na południe.

A następnie obliczyć różnicę szerokości geograficznej tych punktów.

rozc_pol 

Punkt A = 20°20’ S

Punkt B = 22°40’ S

Obliczamy różnicę szerokości geograficznej (od większej wartości odejmujemy mniejszą jeśli jesteśmy na jednej półkuli. Jeśli jesteśmy na dwóch półkulach wtedy dodajemy wartości):

22°40’ - 20°20’ = 2°20’

Regulamin szkolnego konkursu geograficznego pt. Polska w Europie

Poniżej zamieszczam propozycje konkursu dla uczniów klas 6-8. Konkurs obejmuje treści z geografii obowiązujące w klasie 6 i 7, poszerzone o wiadomości o UE. Konkurs zaplanowano na 7 maja 2020 r. Na tej stronie będę zamieszczała przykładowe zadania z rozwiązaniami i pytania, które mogą pojawić się w karcie konkursowej. Zachęcam do udziału w konkursie. WARTO!

 Lucyna Goc – nauczyciel geografii

Elementy mapy świata

Oceany: Atlantycki, Spokojny(Pacyfik), Indyjski, Arktyczny

Morza: Bałtyckie, Północne, Śródziemne, Sargassowe, Baffina, Czarne, Azowskie, Martwe, Czerwone, Arabskie, Karaibskie, Barentsa, Karskie, Wschodniosyberyjskie, Ochockie, Beringa, Japońskie, Żółte,  Południowochińskie, Jawajskie, Arafura, Tassmana

Zatoki: Biskajska, Bengalska, Gwinejska, Perska, Hudsona, Meksykańska,

Cieśniny: Gibraltarska, Bosfor, Dardanele, Beringa, Bab al-Mandab, Malakka, Torresa, Baksa, Magellana,

Kanały: La Manche, Sueski, Panamski, Mozambicki

Wyspy: Archipelag Malajski, Nowa Gwinea, Borneo, Jawa, Sumatra, Filipiny, Nowa Zelandia, Tasmania, Honsiu, Sikoku, Kiusi, Hokkaido, Sachalin, Tajwan, Cejlon, Madagaskar, Wyspy Zielonego Przylądka, Kanaryjskie, Islandia, Wielka Brytania, Irlandia, Svalbard, Zelandia, Nowa Ziemia, Sycylia, Sardynia, Baleary, Cypr, Malta, Kreta, Grenlandia, Aleuty, Ziemia Baffina, Wyspa Wiktorii, Nowa Funlandia, Hawaje, Małe i Wielkie Antyle, Haiti, Kuba, Ziemia Ognista, Falklandy, Polinezja

Półwyspy: Labrador, Floryda, Alaska, Jukatan, Skandynawski, Kolski, Iberyjski, Apeniński, Bałkański, Jutlandzki, Peloponez, Dynarski, Azja Mniejsza, Arabski, Indyjski, Indochiński, Malajski, Kamczatka, Czukocki, Somalijski,

Góry: Kordyliery, Appalachy, Andy, Atlas, Przylądkowe i Smocze, Skandynawskie, Dynarskie, Apeniny, Pireneje, Betyckie, Alpy, Karpaty, Sudety, Wogezy, Ural, Kaukaz, Elburs, Zagros, Himalaje, Kunlun, Karakorum, Tien Szan, Ałtaj, Sajany, Południowochińskie, Czerskiego, Wielkie Góry Wododziałowe

Szczyty: Czomolungma (Mont Everest), Góra Kościuszki, Gerlach, Mount Blanc, Mc Kinley, Aconcagua, Elburs, Kilimandżaro (Kibo), Kenia, Vinson

Wyżyny: Wschodnioafrykańska, Somalijska, Abisyńska, Tybet, Dekan, Irańska, Pogórze Kazaskie, Środkowosyberyjska, Patagońska, Brazylijska, Gujańska, Wielkie Równiny

Kotliny: Kongo, Czad, Kalahari

Niziny: Chińska, Mandżurska, Indu, Gangesu, Zachodniosyberyjska, Wschodnioeuropejska, Turańska, Nadkaspijska, Pojezierze Fińskie, Niemiecka, Francuska, Angielska, Zatokowa, Hudsona, Atlantycka, Amazonki, La Platy, Orinoko, Wielki Basen Artezyjski

Depresje: Morze Martwe, Nizina Nadkaspijska, Dolina Śmierci

Rzeki: Amazonka, Orinoko, Parana, Paragwaj, Missisipi, Missouri, Nelson, Mackenzie, Jukon, Kolorado, Wołga, Dunaj, Dniestr, Ural, Ob z Irtyszem, Lena, Jenisej z Angarą, Jangcy, Huang-ho, Amur, Ganges, Brahmaputra, Indus, Mekong, Syr-daria, Amu-daria, Tygrys, Eufrat, Nil, Kongo, Niger, Zambezi, Darling, Murray

Jeziora: Kaspijskie, Górne, Michigan, Huron, Ontario, Winnipeg, Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Onega, Ładoga, Wener, Saimaa, Bajkał, Aralskie, Bałchasz, Wiktorii, Tanganika, Niasa (Malawi), Czad, Titicaca, Maracaibo, Eyrie,

Pustynie: Rub al Chali, Sahara, Kalahari, Libijska, Indu, Kara-Kum, Kyzył – Kum, Gobi, Takla Makan, Mohawe, Wielka Pustynia Piaszczysta, Wielka Pustynia, Wiktorii

Ciekawostki geograficzne

NAJDŁUŻSZE NAZWY GEOGRAFICZNE

 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch to miejscowość, o której jest głośno ze względu na niewyobrażalnie długą nazwę. W Księdze rekordów Guinnessa figurują jednak jeszcze dłuższe nazwy geograficzne.

Najdłuższą jednowyrazową nazwą geograficzną na świecie jest : Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu.

Jest to 85-literowa nazwa wzgórza w Nowej Zelandii. Przetłumaczona z języka maori oznacza "szczyt wzgórza, gdzie Tamatea, mężczyzna o wielkich kolanach, zdobywca gór, pożeracz ziemi i podróżnik grał na flecie dla swojej ukochanej".

Istnieje też druga nazwa tego wzgórza. Ma ona 57 liter i brzmi Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu.

Obie zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższe zapisane w alfabecie łacińskim nazwy na świecie, zajmując kolejno medalowe pierwsze i trzecie miejsce.

Miejscowość w Walii

Drugie miejsce na podium w tej kategorii należy do Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Jest to miasto znajdujące się w północno-zachodniej Walii, na wyspie Anglesey. Wyraz złożony z 58 liter jest najdłuższą nazwą geograficzną w Europie, a drugą najdłuższą na świecie.

W tłumaczeniu na język polski Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch oznacza "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod Czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia". Mieszkańcy dla ułatwienia skracają nazwę do Llanfairpwll lub Llanfair P. G.

Najdłuższa wielowyrazowa nazwa

Stolica Tajlandii Bangkok w języku tajskim również ma bardzo długą nazwę, bo aż 176-literową: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. W tłumaczeniu na język polski oznacza ona "Miasto aniołów, wielkie miasto, rezydencja świętego klejnotu Indry, niezdobyte miasto Boga, wielka stolica świata, ozdobiona dziewięcioma bezcennymi kamieniami szlachetnymi, pełne ogromnych pałaców królewskich, równającym niebiańskiemu domowi odrodzonego Boga; miasto, podarowane przez Indrę i zbudowane przez Wiszwakarmana".

Jest to najdłuższa wielowyrazowa nazwa geograficzna świata. Ją również wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa.

NAJWYŻSZE SZCZYTY GÓRSKIE ZIEMI

 

 gory

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

318

dni

18

godzin

40

minut

22

sekund

Najnowsze galerie