Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Nabór do szkoły

Komunikat dotyczący składania wniosków

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 ze względu na zagrożenie COVID-19 została przedłużona  do 27 marca. 2020 r.

 Ustala się następujące zasady składania wniosków.

I. Rodzice mają obowiązek dostarczenia podpisanego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń) do przedszkola, oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru po wcześniejszym tel. zgłoszeniu i uzgodnieniu daty i godziny dostarczenia.

 Przy składaniu dokumentów proszę o dostosowanie się do wyznaczonych przez przedszkole/szkołe zasad bezpieczeństwa i higieny podczas składania wniosków.

 II. Dopuszcza się przesyłanie wydrukowanych, podpisanych wniosków wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentów), drogą mailową na adres przedszkola pierwszego wyboru.

Przesłany mail należy zatytułować Nabór-specustawa.

Pozostałe maile (zatytułowane w inny sposób) będą natychmiast usuwane i pozostaną bez rozpatrzenia.

Zaleca się zaszyfrowanie przesłanych maili gdzie hasłem powinien być PESEL dziecka.

W treści maila proszę podać nazwisko i imię dziecka i dołączyć skan wniosku podpisanego przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Specustawa - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

 Przetwarzanie danych osobowych na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem .

Dane kontaktowe znajdują się na stronach przedszkoli, jak również na stronie bipstalowawola.pl w zakładce Edukacja i Zdrowie.

 Mailowy kanał komunikacyjny jest dopuszczony WYŁĄCZNIE w okresie obowiązywania specustawy.

DO WAKACJI 2020 POZOSTAŁO

-20

dni

13

godzin

29

minut

54

sekund

Najnowsze galerie