Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Ogłoszenia

Program profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie”

W naszej szkole odbywa się "bieg po zdrowie", a zawodnikami są uczniowie klas czwartych.

Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

Główne cele programu:

- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest pedagog Maria Linek


Poniżej linki do filmików dla rodziców mówiące o problemie palenia papierosów u dzieci i młodzieży:

https://www.youtube.com/watch?v=4AGbYiCrdSI&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=fsxx1oXLIpc&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=A_6hdTWAO3E&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=hJZSUMNcRIg&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=ZZK_KpBn_nI&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=gBeYGLfOJ0g&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=JD7fazf2VL0&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=6

 M. Linek


Oświadczenie o nieuczestniczeniu w zajęciach WDŻ

Wymagania konkursowe

Regulamin stołówki i deklaracja korzystania z obiadów

Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

 

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start" i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+":

 

·         portal Emp@tia;

·         PUE ZUS;

·         bankowość elektroniczna.

 

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Więcej informacji: RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250.

 

Od 2022 r. obsługę 500 plus przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Natomiast ZUS od 1 stycznia będzie wypłacał nowe, przyznane przez siebie świadczenia. W lutym zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus.

 

Więcej informacji: 500+  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230.


Zależy nam na dotarciu z informacją do wszystkich beneficjentów. Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie współpracy w zakresie działań komunikacyjnych dotyczących realizacji programu 500 + oraz „Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO)". Będę wdzięczna za zamieszczenie informacji nt. projektu na Państwa stronie internetowej (w załączeniu baner) oraz poinformowanie rodziców.

Zebranie Rady Rodziców

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 10 września 2021 r. (jadalnia, godzina 16.00).

Rozkład treści nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej - Wychowanie do życia w rodzinie

Propozycja ubezpieczenia NNW

Drodzy Rodzice,

Wzorem lat ubiegłych kancelaria Supra Brokers S.A. przeprowadziła z pełnomocnictwa Miasta Stalowa Wola procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Państwu nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód oraz kwestii odwołań od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:

www.nnw24.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem, Panem Dyrektorem Jakubem Stańko: 785 833 818


Z wyrazami szacunku

Supra Brokers S.A.

Program dla szkół

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji „Programu dla szkół” oraz mając na uwadze nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w konsekwencji czasowe ich zamknięcie w związku obecną sytuacją epidemiczną przekazujemy Państwu List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.

W przygotowanej informacji przypominamy rodzicom o wprowadzonych zmianach w realizacji „Programu dla szkół” w związku obecną sytuacją epidemiczną.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ww. Listu wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Państwa placówki zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole, np. maile, dziennik elektroniczny, itp.

Z poważaniem
Departament Wspierania Konsumpcji
Krajowy Ośrodek Wspierania Konsumpcji

Z psychiatrią na TY! Poradnik dla dzieci i młodzieży

Do Rzecznika Praw Pacjenta dociera wiele pytań ze strony rodziców i opiekunów młodych pacjentów doświadczających kryzysów psychicznych, dotyczących leczenia, postępowania z pacjentem oraz próśb, gdzie szukać pomocy. Również młodzi pacjenci chcą być bardziej świadomi swojej sytuacji wynikającej z choroby.

Prowadzone w 2019 r. przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego lekcje w szkołach pokazały, że młodzi ludzie, którzy nie doświadczają sami kryzysu psychicznego, również mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących zdrowia psychicznego. W dobie łatwo dostępnych, aczkolwiek nie zawsze rzetelnych informacji Rzecznik Praw Pacjenta postanowił odpowiedzieć na wpływające sygnały od nastoletnich pacjentów oddziałów psychiatrii i stworzyć poradnik dla dzieci i młodzieży, a także rodziców i opiekunów o zdrowiu psychicznym. Poradnik „Z psychiatrią na Ty!” jest realizowany w ramach porozumienia naukowego zawartego pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Zaproszenie do współpracy nad realizacją tego projektu edukacyjnego przyjęły także Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Nastoletni Azyl. Autorami pytań są pacjenci oddziałów psychiatrii w całej Polsce.

https://www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty-poradnik-dla-dzieci-i-mlodziezy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - szkolenie "Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych"

Link do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.


Zeszyty pod poniższym linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/egzamin-osmoklasisty-w-2021-roku-vademecum-nauczyciela/

 

Tutaj dostene sa informatory i arkusze egzaminacyjne OKE

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20201217121453426

Informacje gabinetu stomatologicznego

Gabinet świadczy usługi stomatologiczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentow  w godzinach :

Poniedziałek  12.00-18.00
Wtorek   9:30-15.00
Środa   9:30-15.00
Czwartek  9:30-13:30
Piątek   9:30-13.00


W gabinecie z dzieckiem może przebywać na wizycie tylko jeden opiekun/rodzic w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach(dziecko z bólem lub stanem ostrym zapalnym, które nie współpracuje bez rodzica, dziecko niepełnosprawne ) w pozostałych przypadkach zalecane są
wizyty bez opiekuna, tak by w gabinecie jednoczasowo przebywało jak najmniej osób.
Rodzic  dziecka jest zobowiązany do przebywania w gabinecie w masce. Rodzice  bez maski nie będą przyjmowani. Rodzic dziecka wyraża zgodę na pomiar jego temperatury oraz wypełnia ankietę epidemiologiczną
(wzór dostępny na stronie internetowej szkoły) dla dziecka i siebie.
W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci potrzebujący pilnej interwencji (ból, ostry stan zapalny) - co godzinę.
Przeglądy i zabiegi profilaktyczne(procedury bezaerozolowe) są wykonywane tak, by pomiędzy każdą klasą była godzina przerwy.

Pacjenci zakwalifikowani do planowego  leczenia stomatologicznego będą przyjmowani co godzinę.

Każda wizyta zaczyna się pomiarem temperatury. Pacjenci z podwyższoną temperaturą, katarem i kaszlem nie będą przyjmowani aż do ustąpienia objawów.

Uprzejmie prosimy rodziców o wydrukowanie ankiety epidemiologicznej (wzór dostępny poniżej), wypełnienie jej i podpisanie przed wizytą w gabinecie:

1) rodzice klas 0-3 z datą 18.01.2020 r.
2) rodzice klas pozostałych szkoły podstawowej i liceum każdorazowo z datą dnia, w którym dziecko będzie na wizycie

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty dzieci klas 4-8 oraz liceum.
W przypadku nieodebrania telefonu w gabinecie, prosimy o krótką wiadomość sms, oddzwonimy.

Rodziców zainteresowanych leczeniem w gabinecie, którzy nie wypełnili do tej pory formularza zgody na leczenie prosimy o wydrukowanie takiego formularza(dostępny na stronie szkoły) i dostarczenie do gabinetu razem z ankietą epidemiologiczną oraz informacją, czy dziecko było
kiedykolwiek  znieczulane w  gabinecie stomatologicznym.

Uprzejmie prosimy o uczulenie dziecka na dezynfekcję rąk PRZED i PO wizycie w gabinecie.


W celu skorzystania z bezpłatnych usług należy dostarczyć zgodę rodzica (opiekuna) przed wizytą. Druki zgód można pobrać w sekretariacie lub gabinecie stomatologicznym.

Telefon kontaktowy:

607-201-699, 661 914 433

 

Regulamin edukacji zdalnej

Audycje edukacyjne w Polskim Radiu Dzieciom

https://www.gov.pl/web/edukacja/audycje-edukacyjne-w-polskim-radiu-dzieciom

Lekcje języków obcych, programy związane z bezpieczeństwem, audycje o eksperymentach i okryciach, cykl o oszczędzaniu, pasmo dotyczące poprawności językowej, a także kołysanki, muzyczne podróże, opowiadania, baśnie i legendy – to tylko wybrane propozycje dla najmłodszych przygotowane przez Polskie Radio Dzieciom. W ramówce także specjalne programy dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. W ciągu tygodnia to ponad 100 premierowych audycji, które mogą być wykorzystywane w zdalnej edukacji.

Audycje edukacyjne dla najmłodszych słuchaczy
Codziennie o 16:30 słuchacze Polskiego Radia Dzieciom mogą się uczyć języków obcych – w poniedziałki i środy języka angielskiego, we wtorki niemieckiego, w czwartki francuskiego, zaś w piątki języka hiszpańskiego. Lekcje języków obcych są przygotowywane we współpracy z Instytutem Francuskim czy Włoskim Instytutem Kultury.

Słuchając „Małych naukowców” (wtorki i czwartki, godz. 16:45), miłośnicy odkryć i eksperymentów będą mogli w domowym zaciszu przeprowadzić eksperyment zaproponowany w studiu i dokonać własnych obserwacji, by jeszcze lepiej zrozumieć fizykę, chemię, matematykę i astronomię.

Z audycji „Skarbonka” (poniedziałki, godz. 17.15) dzieci dowiedzą się, czym są: odsetki, koszty, zarobki czy oszczędności, a z programu „Bezpieczny maluch” (wtorki, godz. 17:15), jak należy bezpiecznie zachowywać się w różnych miejscach publicznych.

Nauka poprawnego języka polskiego oraz trenowanie głosek i łamańców językowych to z kolei tematy audycji „Słowo do słowa” (poniedziałki i piątki, godz. 15:30).

Programy muzyczne i artystyczne
W codziennej ramówce znalazły się także programy wspierające rozwój pasji artystycznych najmłodszych słuchaczy. Są to m.in. audycje: „Rytmika” (poniedziałek – piątek, godz. 10:30), „Warsztat młodego artysty” (poniedziałek – piątek, godz. 9:30) oraz „Stworek Potworek”, której uzupełnieniem są animacje graficzne zamieszczane na stronie Polskiego Radia Dzieciom po zakończeniu programu. W audycji „Muzyczne podróże” młodzi słuchacze poznają bliskie i dalekie kraje, ich zwyczaje i muzykę, a także typowe dla danego regionu instrumenty.

Z kolei w „Wieczornych pogaduchach” przy dźwiękach spokojnej muzyki opowiadane są niezwykłe historie i bajki. Stałym punktem tej audycji jest „Książka do poduszki” czytana przez znanych i cenionych lektorów. Każdego dnia usłyszeć można premierowy odcinek fragmentów czytanej książki.

Audycje dla dorosłych
Polskie Radio Dzieciom przygotowało także propozycje dla dorosłych słuchaczy. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Wśród nich są m.in. rozmowy z ekspertami, artystami, pisarzami i muzykami.

Zapraszamy do słuchania audycji Polskiego Radia Dzieciom!
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

Zasiłek opiekuńczy

Testy przesiewowe robione w szkole przez higienistki szkolne

Przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas

Przydział stałych sal lekcyjnych dla poszczególnych klas na czas trwania pandemii

Klasa

Sala

8a 

211

8b 

103B

8c  

2B

8d 

4B

7a  

08B

7b 

05B

7c  

06B

7d 

07B

7e

04B

6a 

209

6b 

206

6c 

202

6d 

207

6e  

205

6f  

210

5a 

 10

5b 

3

4a  

0

4b 

7

4c 

 6

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

3a

106

3b

106

3c

103

3d

103

2a

102

2b

102

2c

105

2d

105

1a

7

1b

104

1c

104

0

5

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli zarządzeniem wprowadził  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19. Procedury znajdują się w załączniku poniżej.

Organizacja nauczania zdalnego - kilka wskazówek od pedagoga szkolnego

Szanowni rodzice!!

Pozwolimy sobie zamieszczać dla Państwa trochę wskazówek, pomocnych przy organizacji czasu nauki i pobytu dzieci w domach. To bardzo trudny i wymagający czas, zarówno dla Państwa jak i dla Waszych dzieci, a naszych uczniów. Dotyczy to zarówno organizacji Państwa pracy, jak również nauki dzieci oraz różnych związanych z tym trudności i problemów, w tym także natury wychowawczej. Materiały umieszczać będziemy w zakładce: Pomoc psychologiczno –pedagogiczna.

Pedagog szkolny

Aleksandra Serafin

Konferencja dla rodziców

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 we współpracy  z Kliniką Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego   Nr 1 w Rzeszowie.

zapraszają

na bezpłatną konferencję naukowo - metodyczną
,,Depresja. Rozumiesz - Pomagasz”

pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Konferencja odbędzie się w dniu 17.12.2019 r. (wtorek)  o godz. 10.00
w siedzibie Oddziału Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206.


Zgłoszenia przyjmujemy poprzez rejestrację na stronie www.pcen.pl (REJESTRACJA) oraz telefonicznie 15 822 40 15

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT REALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW W NASZEJ SZKOLE

Zagrożenia związane z e-papierosami - MEN ostrzega!

Dziś, 7 października br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Komunikat!

Szanowni Państwo,

Plac zabaw znajdujący się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli jest wyłączony z użytku.

Prosimy NIE korzystać z tego placu zabaw. 

Informacje o programie Archipelag Skarbów dla rodziców

Zaproszenie na Archipelag Skarbów

Szanowni Państwo, 

 Nasza szkoła bierze udział w programie ARCHIPELAG SKARBÓW, przeznaczonym dla uczniów klas VIII, który odbędzie się  w dniach 12-13.09.2019 r. w godzinach od 900 - 1240

Program ma na celu wzmocnienie i uzupełnienie pracy wychowawczej rodziców i nauczycieli. Program doskonale wspiera nas dorosłych w kształtowaniu u nastolatków dojrzałych i mądrych postaw oraz uczy ich zdrowego stylu życia. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, z którymi wiążą się obecnie największe zagrożenia dla ich prawidłowego rozwoju na etapie dojrzewania.

Program ARCHIPELAG SKARBÓW posiada potwierdzone naukowo efekty pozytywnego oddziaływania na młodzież. Jednak skuteczność programu zależy nie tylko od prowadzących go trenerów, lecz także od dobrej współpracy rodziców, wychowawców i dyrekcji szkoły.

Bardzo nam zależy, abyśmy wspólnie zaangażowali się w ten projekt, dlatego prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na udział Państwa dziecka w zajęciach oraz zapraszamy na spotkanie z trenerami programu.

Państwa obecność na spotkaniu jest niezbędna, aby efekty profilaktyczne całego projektu były jak największe. Wasz autorytet, relacje i znajomość własnych dzieci mają w tym wszystkim kluczowe znaczenie.

 

 Spotkanie z trenerami programu ARCHIPELAG SKARBÓW odbyło się w szkole  w dniu:  04.09.2019r. /środa/ o godz. 17.30.

Tematyka spotkania:

·         Jak rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem na tematy trudne.

·         Nieznane prawdy o nastolatkach – najciekawsze wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej nad współczesną młodzieżą.

·         Informacje o programie Archipelag Skarbów, które przydadzą się w rodzinnych rozmowach nad mądrymi wyborami życiowymi. 

 

Koordynator projektu pedagog                                Dyrekcja i kadra pedagogiczna szkoły

 Aleksandra Serafin

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych

Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy (za zgodą rodzica), ale obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji. Telefon powinien być wyłączony i schowany do plecaka (można w porozumieniu z rodzicami składać telefony przed lekcją do nauczyciela). Uczeń może korzystać z telefonu wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych i  jedynie w celach komunikacyjnych z rodziną. Jeżeli uczeń korzysta z telefonu podczas lekcji, lub korzysta z niego w inny sposób niż ustalony np. nagrywa innych uczniów, nauczycieli lub ich fotografuje bez ich zgody nauczyciel odbiera telefon i przekazuje do sekretariatu szkoły. Telefon jest zwracany wyłącznie rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia. 

Jesień z profilaktyką - warsztaty dla mieszkańców gminy Stalowa Wola

Podziękowanie za uczestnictwo szkoły w III-ciej edycji konkursu „Edukujemy – Pomagamy”

Podstawa programowa dla szkół podstawowych i przedszkoli

 List Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzenia nowej podstawy programowej w szkołach i przedszkolach. 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół − są gotowe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Informacje zostały opracowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Składają się na nie: preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, treść podstawy programowej, komentarz opisujący ogólne założenia zmian, porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej, uzasadnienie zmian oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Przedstawiamy Państwu opracowane przez ekspertów tworzących podstawę programową następujące publikacje:

  • treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem,
  • treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej wraz z komentarzami,
  • treść podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wraz z komentarzem.

Materiały są dostępne są tutaj lub na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych).

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Lektury w Internecie

Ponad 700 utworów z kanonu lektur szkolnych uczniowie znajdą w sieci w jednym miejscu. Ruszyła platforma lektury.gov.pl – poinformowało Ministerstwo Rozwoju.
Na stronie każdy nieodpłatnie znajdzie ebooki oraz audiobooki lektur – wystarczy wybrać książkę z listy. 
Jak wylicza MR, na platformie znajdzie się ponad 700 utworów – nowel, opowiadań, dramatów, wierszy, poematów czy powieści. Są wśród nich teksty obowiązkowe z programu podstawowego i rozszerzonego, jak również lektury uzupełniające – od dzieł Homera, Fredry, Mickiewicza, Norwida, Prusa czy Reymonta po Byrona, Conrada, Kiplinga, Schulza i Korczaka. 
Na razie mobilna biblioteka zawiera 32 proc. wszystkich pozycji z kanonu lektur szkolnych, zarówno tych obowiązkowych, jak i uzupełniających. 

DO WAKACJI 2023 POZOSTAŁO

24

dni

20

godzin

47

minut

41

sekund

Najnowsze galerie