Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Jubileusz 30-lecia szkoły
Jubileusz 30-lecia szkoły
Uczniowie Jedenastki - 2012
Obchody Dnia Ziemi
Kartki Wielkanocne
Poznaj Polskę
Na lodowisku
rozpoczęcie roku

Aktualności

Konkurs na wykonanie lapbooka „Wakacyjne wspomnienia - moje ulubione miejsce na Ziemi”

Konkurs na wykonanie lapbooka „Wakacyjne wspomnienia - moje ulubione miejsce na Ziemi”
Regulamin konkursu na wykonanie lapbooka 
„Wakacyjne wspomnienia - moje ulubione miejsce na Ziemi”

Cele konkursu:
• rozbudzanie zainteresowań biologicznych i geograficznych,
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,
• popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji,
• doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy,
• rozwijanie aktywności twórczej,
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Warunki konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i  samodzielne wykonanie lapbooka* na temat ciekawego miejsca odwiedzonego podczas wakacji.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 5 i 6 PSP nr 11 w Stalowej Woli.
3. Praca  konkursowa powinna zawierać informacje  geograficzne (położenie geograficzne, pogodę, ukształtowanie powierzchni, walory przyrodnicze i kulturowe (np. zabytki)) oraz  biologiczne (charakterystyczne lub ciekawe gatunki roślin i zwierząt)  na temat wybranego miejsca. 
4. Praca powinna być wykonana z papieru w formacie A4 (możliwa dodatkowa rozkładówka) i zawierać minimum 5 kieszeni, schowków.
5. Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa.
6. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
7. Technika wykonania pracy jest dowolna.
8. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie.
9. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
10. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• samodzielność wykonania i wkład pracy, 
• zgodność pracy z tematem i poprawność merytoryczna,
• pomysłowość i oryginalność,
• estetyka pracy,
11. Prace należy dostarczyć do nauczycieli biologii lub geografii w terminie do 15 października 2022 r.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 października 2022 r.

*Lapbook, czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.) 
Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć można:

Organizatorzy: 
Wioletta Budkowska – Kozak
Lidia Dzikowska
Lucyna Goc

DO WAKACJI 2022 POZOSTAŁO

260

dni

11

godzin

55

minut

28

sekund

Najnowsze galerie