Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Aktualności

Oddział Przedszkolny przy PSP 11 - Oferta Edukacyjna

Oddział Przedszkolny przy PSP 11  - Oferta Edukacyjna

Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 6–letnie. Funkcjonuje on przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (przerwy świąteczne, przerwa wakacyjna).

Pracujemy w godzinach od 6.45 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest między godziną 8.00 – 13.00.

Realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego WSiP Kocham Przedszkole „Planeta dzieci”. Kształtuje on kompetencje kluczowe zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

Posiadamy przestronną salę, wyposażoną w sprzęt multimedialny, pomoce edukacyjne oraz zabawki stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. Do naszej dyspozycji jest także nowoczesne boisko sportowe, sala gimnastyczna oraz biblioteka.

Nauczyciele uczący to doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy, którzy  podążają za potrzebami wychowanków oraz dbają o ich bezpieczeństwo. W codziennej pracy wspierają dzieci w procesie poznawczym, rozwijają ich samodzielność i kreatywność, dostrzegają ich indywidualny potencjał.

Prowadzone zajęcia i zabawy stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci tj. rozwój społeczny, emocjonalny, fizyczny i intelektualny. Dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę, wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania, uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, promujemy zdrowy styl życia, kształtujemy postawy proekologiczne, jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Zajęcia prowadzone  w naszej grupie dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci.

Posiadamy kalendarz uroczystości  w ramach którego planujemy zadnia na rok szkolny. Należą do nich: dzień chłopca, nauczyciela, pasowanie na starszaka, święto niepodległości, mikołajki, jasełka, dzień babci i dziadka, zabawa karnawałowa, dzień kobiet, dzień dziecka, dzień rodziny, zakończenie roku szkolnego. Obchodzone są również święta nietypowe jak: dzień kropki oraz kredki, dzień misia, dzień postaci z bajek, walentynki, dzień kota, dinozaura, dzień marchewki, czekolady i inne.

Otaczamy najmłodszych opieką zdrowotną, stomatologiczną, pedagogiczną i psychologiczną. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stalowej Woli. Na stołówce szkolnej zapewniamy smaczne, zdrowe i urozmaicone dania obiadowe. W oddziale przedszkolnym, prowadzone są następujące zajęcia:

Zajęcia dodatkowe: 

- religia

- język angielski

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- terapia integracji sensorycznej oraz terapia ręki

- trening umiejętności społecznych

W czasie zajęć prowadzone są: zajęcia plastyczne, muzyczno-rytmiczne, teatralno-recytatorskie, ekologiczno-przyrodnicze. Wykorzystujemy elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batti Straus - ruch przy muzyce oraz tworzeniu muzyki i gry na instrumentach według Carla Orffa oraz metodę gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, gdzie dziecko posługuje się różnymi formami ruchu: tańcem, mimiką, pantonimą, improwizacją ruchową do muzyki często z nietypowymi z ćwiczeniami wyciszającymi. Stosujemy również na zajęciach bajkoterapię, metody aktywizujące, ćwiczenia interaktywne oraz elementy metody nauki czytania globalnego Glena Domana i czytania sylabowego metodą  prof. J. Cieszyńskiej. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, dostosowanej do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Dbamy o to, aby dzieci czuły się w grupie swobodnie, radośnie i bezpiecznie. Umożliwiamy dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń.

Programy edukacyjne:

Program wychowawczy oddziału przedszkolnego, zgodny z programem wychowawczym szkoły,

Elementy programu edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

„Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, przedszkolu i szkole”.

Moje dziecko idzie do szkoły – celem jest ukształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci i ich rodziców. Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, jak również przekonanie ich o skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym.

Czyste powietrze wokół nas - program antynikotynowy i antysmogowy  dla dzieci i rodziców.

Projekty edukacyjne:

Cała Polska czyta Dzieciom - głośne czytanie literatury polskiej i światowej przez nauczycieli  i zaproszonych gości.

Mamo, tato, wolę wodę - jego celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu – celem jest edukacja dzieci w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania.

Bierzemy udział w akcjach:

Narodowe Czytanie, Sprzątanie Świata, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Szkoła Pamięta, Do hymnu,  Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj, Góra grosza, Pączek dla Afryki, Owoce w szkole, Zbiórka nakrętek i elektrośmieci, Dzień Ziemi i innych. 

Działania innowacyjne:

Piątek z Eksperymentem, którego celem jest rozbudzanie u dzieci w wieku przedszkolnym ciekawości otaczającym światem przyrody,  nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych, samodzielnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji zjawisk przyrodniczych, kształtowania postaw proekologicznych. Dzieci wykonują następujące eksperymenty: mieszanie kolorów, bańki mydlane, zimowe bańki, barwna mozaika, dmuchanie balonu na kilka sposobów, rosnący balon, meduza w butelce, kolorowa sól, wulkan, krążenie wody  - powstawanie deszczu, trzy stany skupienia wody – lód, co pływa a co tonie, wypieranie wody przez świecę, magnetyzm – przyciąganie się przedmiotów, magia na talerzu, tornado w butelce, lampa lawa, hodowla kryształów – sól i soda, czym rośliny pobierają wodę, wędrujące kolory, załamywanie się światła – zjawisko tęczy, dzień i noc na globusie, powietrze wokół nas – woreczki, suszarka, powstawanie wiatru, sztuczny śnieg i inne.

Magiczna moc bajek, która ma na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi. Częsty kontakt z literaturą dziecięcą jest inspiracją do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych  naszych wychowanków. Codziennie czytamy dzieciom utwory literatury dziecięcej przez 20 minut, współpracujemy z biblioteką szkolną i Miejską Biblioteką Publiczną im. M. Wańkowicza. Dzieci uczestniczą w miejskich konkursach plastycznych, bawią się w teatr, mają okazję do tworzenia własnych książeczek i historyjek.

Piękna Nasza Polska Cała – innowacja patriotyczno-regionalna, której celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor, tradycje małej ojczyzny i Polski.

Wycieczki i wyjścia:

Wyjazdy integracyjne, wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Osady Leśnej Doboszówka, Muzeum Bombki Choinkowej i wytwórni ozdób choinkowych w Nowej Dębie, Biblioteki Miejskiej w Stalowej Woli, do kina Helios, Muzeum Malarstwa im. Alfonsa Karpińskiego na wystawy połączone z warsztatami, Centrum Aktywności Seniora, SDK, MDK i inne. Dzieci biorą udział w wielu konkursach szkolnych, miejskich oraz ogólnopolskich, zajmując czołowe miejsca. Są to konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, sportowe. Nasze poczynania można śledzić na bieżąco na stronie internetowej oraz na facebooku szkoły. Zapraszamy dzieci do naszego oddziału przedszkolnego.

DO WAKACJI 2024 POZOSTAŁO

195

dni

7

godzin

22

minut

23

sekund

Najnowsze galerie