Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

POSTĘPOWANIE REKTUTACYJNE

NA  ROK SZKOLNY 2023/2024

Dziecko urodzone w 2016 roku ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

 

Dziecko urodzone w 2017 roku może rozpocząć naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 na wniosek rodziców, jeżeli  korzystało z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, lub posiada opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2023/ 2024

 

1. Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie w formie elektronicznej od 6 marca 2023 r. od godz. 8.00 do 20 marca 2023 r. do godz. 15.00.

 

Link do rekrutacji:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

Wypełnione wnioski do oddziału przedszkolnego należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia lub w formie elektronicznej w terminie od 13 kwietnia do 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

 

Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie od 24 lipca do 31 lipca 2023 r.

 

Uwaga! Zarówno dokonanie zapisu jak i złożenie wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego wymaga zgody (podpisu) obojga rodziców/opiekunów prawnych.

 

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkującego w obwodzie będzie odbywać się w formie elektronicznej od 13 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

 

Link do rekrutacji elektronicznej:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

 Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej  Woli należą:

- ul. 11-go Listopada – numery nieparzyste

- ul. Obrońców Pokoju

- ul. Obrońców Westerplatte

- ul. Wojska Polskiego

- ul. gen. Leopolda Okulickiego - od numeru 40

- ul. Komisji Edukacji narodowej - numer 8 i od numeru 10 do 22

 

3. Składanie wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do klasy pierwszej odbywać się będzie w formie elektronicznej od 4 maja 2023 r. od godz. 8.00 do 12 maja 2023 r. do godz. 15.00.

 

Link do rekrutacji elektronicznej:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

Potwierdzenie woli przyjęcia należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 6 czerwca do 7 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. Druk do pobrania (poniżej).

 

Uwaga! Zarówno dokonanie zapisu jak i złożenie wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych wymaga zgody (podpisu) obojga rodziców/opiekunów prawnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia folderu informacyjnego o naszej szkole: https://tiny.pl/w25tt

 

Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

DO WAKACJI 2022 POZOSTAŁO

81

dni

18

godzin

48

minut

52

sekund

Najnowsze galerie