Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Wizyta księdza biskupa
Jubileusz 30-lecia szkoły
rozpoczęcie roku
Zerówka

Stołówka

Ważna informacja

W związku z rozliczeniami księgowymi za rok 2021 proszę o nie dokonywanie płatności w miesiącu grudniu za miesiąc styczeń.

Opłaty za styczeń proszę dokonywać dopiero od 01 stycznia 2022 r.

Nadpłaty za obiady szkolne zostaną zwrócone na konto bankowe w grudniu 2021 r.

Odpłatność za obiady w grudniu

Odpłatność za obiady za grudzień wynosi 64,00 zł (16 dni) – należność proszę wpłacać do 20-go listopada 2021 r.

Przed dokonaniem opłaty proszę skontaktować się z intendentem celem ustalenia kwoty do zapłaty (dot. uczniów którzy byli na zdalnej nauce bądź chorowali)

Prosimy dokonywać opłaty wyłącznie za dany miesiąc.

W tytule przelewu prosimy wskazać za jaki miesiąc jest opłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować zawieszeniem wydawania posiłków.

Jadłospis - listopad

Deklaracja korzystania z obiadów

Wpłaty za obiady

Konto: 38 1020 4913 0000 9102 0117 6528

Jako wpłacający na ww. konto musi być ten rodzic, który wypełnił deklarację u intendenta. A w tytule musi widnieć imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata. Niestosowanie się do ww. zaleceń może skutkować brakiem wydania bloczków. Bloczki będą wydawane tylko na podstawie prawidłowo wypełnionej wpłaty na konto i dostarczonego potwierdzenia.

Powiadomienia proszę wysyłać na adres intendent.psp11@interia.pl 

DO WAKACJI 2022 POZOSTAŁO

202

dni

19

godzin

21

minut

18

sekund

Najnowsze galerie