Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Stołówka

Odpłatność za obiady w czerwcu

Odpłatność za obiady za czerwiec 2022 wynosi 60,00zł (15 dni)

– należność proszę wpłacać  do 20-go maja 2022 r.

 

Prosimy dokonywać opłaty wyłącznie za dany miesiąc.

W tytule przelewu prosimy wskazać za jaki miesiąc jest opłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Przed dokonaniem opłaty proszę się skontaktować z intendentem, celem ustalenia kwoty do zapłaty (ew. odliczenie odpisów).

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować zawieszeniem wydawania posiłków.

Jadłospis - maj

Deklaracja korzystania z obiadów

Wpłaty za obiady

Konto: 38 1020 4913 0000 9102 0117 6528

Jako wpłacający na ww. konto musi być ten rodzic, który wypełnił deklarację u intendenta. A w tytule musi widnieć imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata. Niestosowanie się do ww. zaleceń może skutkować brakiem wydania bloczków. Bloczki będą wydawane tylko na podstawie prawidłowo wypełnionej wpłaty na konto i dostarczonego potwierdzenia.

Powiadomienia proszę wysyłać na adres intendent.psp11@interia.pl 

DO WAKACJI 2022 POZOSTAŁO

28

dni

23

godzin

47

minut

35

sekund

Najnowsze galerie