Logo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Wycieczki
Dzień Nauczyciela 2022
Spotkania ze sztuką - prace naszych artystów
Obchody Dnia Ziemi
Poznaj Polskę
Na lodowisku
Jubileusz 30-lecia szkoły

Język polski

Szkolny konkurs poetycki na wiersz o szkole „Moja szkoła – Jedenastka”

Nauczyciele języka polskiego zapraszają chętnych uczniów z klas 4-7 do udziału w szkolnym konkursie poetyckim na wiersz o szkole „Moja szkoła – Jedenastka” z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły.

Prace należy dostarczyć do organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia br. Regulamin konkursu zamieszczono poniżej.


Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu są nauczyciele języka polskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli.

2.Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 4-7.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria (uczniowie klas 4-5)

II kategoria (uczniowie klas 6-7)

4.Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o szkole z okazji jubileuszu 30-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli im. „Szarych Szeregów”.

5.Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstęp 1,5  i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.

6.Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2018r..

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.

8.Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców. Treść zgodna z tematem konkursu „Moja szkoła – Jedenastka”.

9.Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.  Nie może być plagiatem utworów zamieszczonych w internecie.

10.Organizator nie zwraca tekstu i jednoznacznie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej szkoły oraz do wykorzystania podczas uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły (25 maja 2018 r.).

11.Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

12.Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2018r.

13. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony    na stronie internetowej oraz na forum szkoły.

14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody.

15.W sprawach spornych nieujętych  w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

16. Na laureatów czekają nagrody.

17.  Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy  z 29 sierpnia 1997r. – ochrona danych osobowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Nauczyciele języka polskiego

DO WAKACJI 2022 POZOSTAŁO

135

dni

4

godzin

13

minut

15

sekund

Najnowsze galerie